Bioarctic - Kunnat bekräfta allt som önskat i fas-3-studien

Inga dåliga nyheter som Bioarctic presenterar den här morgonen!

Positiva resultat i fas 3-studien Clarity AD för Bioartics lecanemab

”Vi är jätteglada över de fantastiska fas 3-resultaten för lecanemab i tidig Alzheimers sjukdom som vår partner Eisai tillkännagav i dag. Detta ger hopp för miljontals människor över hela världen som kämpar med Alzheimers sjukdom. Resultaten uppfyller helt och hållet våra förväntningar, både vad gäller den höggradiga statistiska signifikansen och samstämmigheten mellan resultaten för det primära effektmåttet och samtliga sekundära effektmått”, Gunilla Osswald, vd för Bioarctic i en kommentar, och fortsätter:

”Vi är stolta över att vår grundare Lars Lannfelts upptäckter nu har potential att i grunden förbättra behandlingen av patienter med Alzheimers sjukdom, som i dag har väldigt begränsade behandlingsalternativ.”

Shit. Synd att man missade. Hade kunnat göra en fet snabb trade annars.

Kommer den fortsätta upp tror ni eller är det kört?