Hexagon

Den stora tråden om Hexagon.

Hexagon Aktiebolag är en svensk koncern som levererar mätsystem för mätning och positionering av objekt inom såväl mikro- som makrosegmentet. Idag är bolaget specialiserade inom utveckling av informationsteknologi som vidare används inom geospatiala och industriella applikationer. Bolagets lösningar integrerar huvudsakligen sensorer, mjukvara, industrikunskap och kunders arbetsflöden till informationsekosystem. Kunderna återfinns på global nivå inom varierande branscher.

Vill uppmärksamma Ola Rollén för den fantastiska utveckling han legat bakom hos Hexagon och önska honom all lycka till i framtiden med Greenbridge. Gott att se honom kvar som styrelseordförande.