Midsona AB

Midsona AB är ett svenskt börsnoterat företag som utvecklar, tillverkar och marknadsför produkter inom områdena kost och hälsa, naturläkemedel, förkylning samt hygien. Företaget har säte i Malmö.

Jag ägde aktier i Midsona 2019-2020. Då var den ganska stabil kring på omkring 40-50 kr, men jag slutade följa den efter att jag sålde av den. Såg nu att den dubblades 2021 till 81 kr. Nu ligger den dock på 22 kr. Vet någon vad som i hela friden hände? Spännande hur ett så starkt bolag störtdyker.

Jag är inte så insatt men här är en kommentar från VDn:

“Den negativa marginalutvecklingen var starkt driven av det fortsatta inflationstrycket med ökade priser på insatsvaror, färdigvaror, energi och transporter, som det ännu inte kompenserats för med uttag i nästa led”, fortsätter vd:n och förklarar även att prisökningar på bolagets produkter skett enligt plan, men att de inte kompenserat för ovan nämnda faktorer.

Låter som att det är tillfälligt iom inflationen och att det möjligtvis är en stor rea på aktien nu?