Nytt räntebeslut idag 20 september kl 09.30

Nytt räntebesked idag.

Vad tror vi? kan det bli 100 punkter?

Förhoppningsvis höjder de räntan så att den överstiger inflationen.

Annars kommer vi bara bli som Argentina… Dvs. att räntan fortsätter jaga inflationen.

1 procent. Hur ska hushållen klara detta?

Hushållen kommer inte att klara detta är det enkla svaret. Bankerna kommer då få likviditetsbrist och börja ta kapital som överstiger insättningsgarantin och efter det så kommer insättningsgarantin vara ett minne blott.

Detta kommer dock inte räcka för att finansiera skulderna i samhället så bankerna kommer konka och in kommer EUs nya digitala valuta alt. Sveriges E-krona som räddning.

Det är en utrotning av medelklassen som vi känner till den.

Nu har UN gett sig in i matchen. Skrattretande.