Tysklands elpris spårar ur

Det tyska benchmark-elpriset hoppade med >25 procent under måndagen och passerade då 700 euro per megawattimme för första gången. Nivån är cirka 14 gånger säsongsgenomsnittet de senaste fem åren. Spännande!

Vilka konsekvenser kan detta få? Givetvis blir det apdyrt att producera saker, så som mat osv. osv. Vilka produktionssektorer kommer påverkas mest tror ni och varför? Och vad kan Tyskland göra i nuläget för att ducka en potentiell katastrof? Hur tror ni att det kan komma att påverka Sverige?

En väldigt oklar framtid för Tyskland. Alla skiften till nya energikällor kräver långsiktiga lösningar, så vad kommer hända nu denna vinter? Hittills har de sagt att offentliga byggnader (utöver sjukhus) får hettas upp till max 19 grader celsius, med start i September. Offentliga byggnader och butiker kan även få förbud att lysa upp deras butiker under kvällar. Upphettning av privata pooler kan också komma att förbjudas. Det kan bli svårare att ta sig fram med tåg, då kol och olje laster behöver prioriteras. Regeringen har också gått med på en 15 milj. Euro bailout till Uniper, Tysklands största importör av Rysk gas.

Med tanke på att de ska ersätta över 55% av deras energitillförsel känns en vinterkris oundviklig.

Jag undrar om Tyskland måste börja göra det motsatta till Ryssland - börja importera mer än vad de själva producerar för att klara av energikrisen. Det som är säkert är att exporterna kommer lida - något som kan slå hårt som den 3:e största exportaktören i världen. Man har redan sett en rekordlåg export nu i Juni.

Ekonomin i helhet kommer nog få ett massivtslag. Bilden nedan kanske pekar mot vilka industrier som kan komma att påverkas mest…

Helt sjukt att sätta ett temperaturtak. Låter bilden nedan tala för sig själv - även om den är brutal.

Det verkar ske lite grejer i Tyskland…

I början av veckan rapporterades att naturgaspriserna hade fallit med upp till 20 procent följt av att Tysklands gaslager har fyllts på snabbare än väntat.

Jaaa, tyvärr verkar det dock vara så att gasen kommer från Kina, vilka köper i gas från Ryssland… Så lagret fylls på men gasen från Kina säljs nog med en ganska hög premium. Effekterna av detta lär nog komma snart.

Kan de inte köpa kärnkraft från Frankrike? Finns det inte fler energikällor i t.ex. Nordafrika? Vet någon om det pågås något utforskande för att öka utbudet av energi?

Tror Frankrike behöver behålla energin inom landet om de själva ska ha råd att producera.

Vet inte vad som utforskas atm men något talar för att uran kommer få en rejäl skjuts upp i rymden… :wink:

Såg denna bild på Twitter. El-priset verkar ha påverkat en hel del om man säger så. Vad händer nu? Har skiten träffat fläkten nu?

Tyskland är onekligen på väg mot en recession och mycket tack vare energipriserna. Det som sker där kommer förr eller senare att ske här och i hela Europa.